Kontakty | Mestské športové kluby Kežmarok

Mestské športové kluby Kežmarok

Kontakty

Klub

Štatutár

Kontakt

Mail

1. Basketbal Juhász Jozef 0903 604 354 jmjbasket@gmail.com
2. Hokejbal mládež
seniori Valemt Kopčík 0949 400 217 valetkopcik@gmail.com
3. Jazdectvo ČajkaStanislav 904 415 712 chata.cajka@gmail.com
4. Karate Božoň Jaroslav 911 607 747 jarko8888@azet.sk
5. Kynologia Nahalka Jozef 908 303 345 havokk@inmail.sk
6. Lukostreľba Majerčák Vladimír 905 305 482 vladimir.majercak@gmail.com
7. Hokej Polák Rastislav 0918 701 847 info@mhkkezmarok.sk
8. Ľahká atletika Kormoš Filip 903 573 071 kormos.filip@gmail.com
9. Stolný tenis Harabin Miroslav 905 844 187 mharabin@centrum.sk
10. Šach Veštúr Rastislav 0902 469 372 vestur.rastislav@centrum.sk
11. Športový tanec Britaňáková Marta 908 545 199 martabritanakova@azet.sk
12. Volejbal mládež
ženy Špaková Blanka 911 414 300 emesreal@emesreal.sk
13. Futbal mládež Melikant Ladislav 0907 979 687 ladislav.melikant@kezmarok.sk
14. Lyžovanie Chorogwicki Martin 905 168 176 apartmany.mia@gmail.com
15. Cyklistika Hajkovský Ondrej 0903 907 172 ohajko@gmail.com
16. Goral Gym -BŠ Kušmirek Jozef 910 238 829 kusmo.j@gmail.com
17. Správa mskkk@centrum sk
18. HKM Kežmarok Kaprál Gabriel 0903 901 119 kapral@zoznam.sk