Správna rada | Mestské športové kluby Kežmarok

Mestské športové kluby Kežmarok

Správna rada

Zloženie  Správnej rady MŠK Kežmarok.

Ľuboslav Kovalský – prezident MŠK
Dušan Tokarčík – člen SR a predseda VV MŠK
Ján Blaško – člen SR
Karol Gurka – člen SR
Milan Špak – člen SR

Zloženie Výkonného výboru MŠK Kežmarok

Dušan Tokarčík – predseda VV MŠK
Miloš Uličný – ekonóm MŠK
Miroslav Marhefka – manažér MŠK
Jozef Juhász – člen VV MŠK
Stanislav Čajka – člen VV MŠK
Jaroslav Božoň – člen VV MŠK
Jozef Nahálka – člen VV MŠK
Vladimír Majerčák – člen VV MŠK
Peter Hoffman – člen VV MŠK
Filip Kormoš – člen VV MŠK
Miroslav Harabín – člen VV MŠK
Marcel Budzák – člen VV MŠK
Marta Britaňáková – člen VV MŠK
Blanka Špaková – člen VV MŠK
Radovan Novák  – člen VV MŠK
Martin Chorogwicki – člen VV MŠK
Jozef Kušmirek – člen VV MŠK
Richard Krafčík – člen VV MŠK

Mandátna zmluva strana č.1 
Mandátna zmluva strana č.2

Share this article with friends