V máji sme zorganizovali pod titulom Kežmarok európske mesto športu 2022 viaceré akcie. Pred nami stojí jún a výzva pokračovať v aktívnom športe v Kežmarku.

Rozbehli sme mestský projekt Rozhýbme materské školy, kde sme deťom pripravili športové hodiny so všeobecnou športovou prípravou. Každá materská škola v Kežmarku absolvuje jednu športovú hodinu. Máme za sebou už štyri škôlky a dokopy sa do tohto projektu zapojilo už vyše 200 detí. Deti dostali krásne spomienkové odznaky s logom Európskeho mesta športu 2022.

Zaskáčme si

Úspešný projekt pre ženy, ale aj chlapov sme ukončili poslednou štvrtou hodinou v máji. Na každej hodine skákalo v rytme dynamickej hudby 16 ľudí, ktorých precvičovala inštruktorka Binka. Projekt bude pokračovať cez leto a na jeseň v meste. Projekt sa uskutočnil v malej telocvični Gymnázia P. O. Hviezdoslava.

Hýb sa v meste – Jarná očista

Každú stredu  počas mája sa v mestskej knižnici cvičila joga. Na každom cvičení bolo minimálne 16 ľudí, ktorí cvičili s inštruktorkou Katkou. Joga bola pre všetkých a všetky vekové kategórie.

Nordic walking

Išlo o chodenie s palicami po Kežmarku pod dohľadom inštruktorky. Na tejto akcii sa zúčastnilo viac ako 10 ľudí. Nordic walking viedla inštruktorka Saška.

Bedminton v meste

Bedmintonový tréning a cvičenia hry pod dohľadom trénera. Rodiny s deťmi si zahrali bedminton. Dohromady na tejto akcii bolo približne 25 dospelých s deťmi.

 

Futbalové dni pre deti a mládež a futbalové penalty

Jarný turnaj v penaltách pre dospelých sa konal v sobotu 14. mája. Mali sme v meste súbežne dve futbalové akcie, a to futbalový deň a futbalový tréning pre deti a mládež pod dozorom seniorského futbalového trénera a s futbalista A-tímu Adamom Matalíkom. Na tréningu sa zúčastnilo 16 detí. V podvečerných hodinách bol na futbalovom ihrisku turnaj vo futbalových penaltách, na ktorom sa zúčastnilo deväť hráčov, ktorí bojovali o zlatú, striebornú a bronzovú medailu s logom Kežmarok Európske mesto športu 2022.

Zašportujme si

Pohybová príprava a tréning netradičného športu pre klientov so zdravotným nepriaznivým stavom v Centre sociálnych služieb Kežmarok. Pripravili sme im hodinu s jednoduchými športovými aktivitami. Hendikepované, ale šikovné deti z centra boli šťastné a veľmi spokojné. Deti sme pripravili na kežmarskú paralympiádu, ktorá sa bude konať 2. júna.

Detské cyklistické preteky Východ MTB

V sobotu 21. mája sa konali detské cyklistické preteky, na ktorých sa zúčastnilo 120 malých cyklistov. Súťažilo sa v mnohých kategóriách. Preteky boli určené pre deti, kategóriu junior a starších a kategóriu pumptrack.

Milan Glevaňák, ed.: Ondrej Miškovič