Koncepcia rozvoja športu v meste na základe analýzy stanovuje základné oblasti, na ktoré sa sústredí v nasledujúcom období podpora mesta. Snaha je smerovaná hlavne podporovať a rozvíjať aktivity športových klubov so zameraním na mládež, šport v školách v rámci vyučovania a krúžkovej činnosti pre deti v predškolskom veku, na základných a stredných školách, športové aktivity centra voľného času, ale aj organizovanie masových podujatí pre všetky vekové kategórie.