Rekreačný šport

V rámci rekreačného športu sú v našom meste vytvorené dostatočné podmienky na športovú realizáciu. Výhoda rekreačného športovania je v časovej voľnosti. V meste sa organizujú mnohé športové podujatia rekreačného charakteru, hlavne Dni športu mesta […]

Čítajte viac

Výkonnostný šport

Do kategórie dospelých môžeme zaradiť športovcov už vo veku od 17 rokov. Talentovaní mládežníci majú možnosť pôsobiť v družstvách dospelých, ktorých horná veková hranica nie je určená. Spektrum klubov je široké. […]

Čítajte viac

Ciele koncepcie rozvoja športu

Na základe hodnotenia súčasného stavu bude potrebné sústrediť pozornosť mesta na tieto hlavné úlohy: prostredníctvom oddelenia školstva, mládeže a športu Mestského úradu Kežmarok vytvárať  na jednotlivých materských a základných školách personálne a […]

Čítajte viac