Šport a športové aktivity majú celospoločenský význam v oblasti vzdelávania, zdravia občanov, prevencie proti nežiaducim spoločenským a civilizačným javom. Sú nositeľmi časti kultúrneho dedičstva a národnej identity. Šport má také […]