Záujem o cyklodopravu v meste rastie. Do každoročnej výzvy Do práce na bicykli sa v minulom roku zapojilo osem tímov a 24 účastníkov, ktorí spolu najazdili 2696, 92 kilometrov.

Účastníci spravili spolu 336 jázd a tým ušetrili 674,23 kilogramov oxidu uhličitého. Na jedného cyklistu tak v priemere vyšlo 112, 37 kilometrov. Kampaň je skvelou prezentáciou možnosti ako sa prepravovať do práce a tento spôsob dopravy využívať aj vo voľnom čase. Dá sa tak prispieť k odbúraniu zhoršujúcej sa dopravnej situácii dnešnej doby. Veľa ľudí využíva automobilovú prepravu, ktorá prispieva k znečisťovaniu životného prostredia a tým znižovania kvality ovzdušia. V konečnom dôsledku tak klesá kvalita života obyvateľov.

„Zo strany organizátora je kampaň veľmi dobre organizovaná a pripravená. Skvelým prínosom je aj pripravená propagácia, ktorá sa dá jednoducho použiť na lokálnej úrovni,“ povedal manažér športu Dávid Cintula. Kežmarok sa zapájal do cyklovýzvy Do práce na bicykli od roku 2015.

Patrícia Rozgonyiová