Prvým podujatím jarných dní pre deti a mládež v Kežmarku bol turistický výstup na chatu Plesnivec, kde spolu s rodičmi strávili noc. Na druhý deň išli ďalej po turistickom chodníku smerom do Doliny Kežmarskej Bielej vody a späť domov. Iniciátorom akcie bol Martin Trajčík.

Kežmarok poskytuje v okolí množstvo turistických chodníkov. Náročné túry ponúkajú priestor na oddych a načerpanie nových síl pre každého bez rozdielu veku. „V každom športovom odvetví v Kežmarku vidno, že sa oblasť športu posúva dopredu. Máme v meste vynikajúcich trénerov, ktorí tvoria tento progres vo svojom športe. Za to im patrí veľká vďaka,“ zhodnotil aktuálnu situáciu Martin Trajčík.

Po prvom jarnom výstupe sú na pláne aj stanovačky v kempoch i turistické túry na chaty s cieľom, aby mládež spoznala svoje okolie a Tatry. „Poznám desiatky detí, ktoré prešli pomedzi moje ruky za posledných 14 rokov a dovolím si tvrdiť, že deti športovať chcú. Svedčia o tom plné ihriská, CVČ, športové kluby a občianske združenia. Dôležité je, aké podmienky mládeži vytvoríme a akých učiteľov alebo trénerov podporíme, aby správne motivovali mládež a vytvárali u nich športové návyky na celý život,“ povedal Trajčík a dodal, že počas leta plánuje aj letný tábor od 11. do 15. júla, na ktorom budú opäť aktívne spoznávať svoje okolie a tiež turistické chodníky v blízkosti Kežmarku.

Projekt, ktorým chce Trajčík podporiť šport v Kežmarku, nazval Sport-M – šport mládeže. „Vytvárame voľnočasové akcie pre deti a mládež, venujeme sa deťom komplexne. Cez týždeň trénujeme v telocvični – základy atletiky a gymnastiky, športové hry. Cez víkendy máme naplánované turistické akcie pod záštitou turistického oddielu mesta Kežmarok,“ zakončil  rozhovor Trajčík.

Ondrej Miškovič