Po dlhej dobe spôsobenej ochorením covid-19 sa rozbehli školské športové súťaže. Ako prvé sa uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok základných škôl okresu Kežmarok. Konalo sa v telocvični strednej školy v Spišskej Starej Vsi a jeho organizátorom bolo CVČ Kežmarok.

Okresné kolo v stolnom tenise základných škôl trvalo dva dni. Prvý deň súťažili chlapci a druhý deň dievčatá. Do obidvoch kategórií sa prihlásilo po sedem družstiev zo základných škôl okresu Kežmarok. Najviac sa darilo dvom základným školám. ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok získala dve druhé miesta. Základná škola s MŠ Slovenská Ves v kategórii chlapcov získala tretie miesto a v kategórii dievčat prvé miesto, čím sa títo súťažiaci kvalifikovali do krajského kola.

V kategórii chlapcov boli výsledky dosť vyrovnané. Najlepší hráč z Nižnej brány Kežmarok Filip Cirák nestačil sám na vyrovnané družstvo Toporca. V kategórii dievčat dominovali hráčky zo Slovenskej Vsi, ktoré počas celých majstrovstiev neprehrali ani jeden zápas. Medzi dievčatami vynikala Melánia Stolarčíková, 4. hráčka slovenského stolnotenisového rebríčka mladších žiačok.

Poradie v kategórii žiakov:

  1. ZŠ Toporec
  2. ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok
  3. ZŠ s MŠ Slovenská Ves

Kategória dievčat:

  1. ZŠ s MŠ Slovenská Ves
  2. ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok
  3. ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce

Najlepšie družstvá budú okres Kežmarok reprezentovať v krajskom kole, ktoré by sa malo opäť odohrať v Spišskej Starej Vsi. Prajeme im veľa úspechov.

Peter Hanigovský, foto: Peter Hanigovský