Mierový beh má ambíciu poskytnúť ľuďom príležitosť – vyjadriť svoju vlastnú nádej a sen pre pokojnejší a harmonický svet. Kežmarok bude v roku 2023 jeho súčasťou.

História podujatia
V roku 1987 založil Sri Chinmoy Mierový beh domova jednoty ako spôsob, ktorým chcel spojiť ľudí na všetkých kontinentoch. Mierový beh je organizovaný Svetovou harmóniou, ktorá je neziskovou organizáciou so sídlom v New Yorku. Organizácia má zastúpenie v rôznych krajinách a spolupracuje s mnohými inými organizáciami, ktoré sa snažia podporovať mier a harmóniu vo svete. Od svojho vzniku obsiahol Mierový beh viac ako 140 národov a dotkol sa životov miliónov ľudí. Bežci prejdú tisíce kilometrov a navštívia desiatky miest, kde organizujú rôzne aktivity a podujatia s miestnymi obyvateľmi. Medzi osobnosti, ktoré držali v rukách mierovú pochodeň patrí pápež František, Matka Tereza, Peter Dvorský, Michal Martikán či Michal Kováč. Cieľom behu je ukázať, že aj napriek rozdielnym kultúram, náboženstvám a jazykom, sme všetci jedna rodina a môžeme žiť v harmónii a mieri.
Slovenská trasa Mierového behu
Rok 2023 je nepárnym rokom a preto si každá krajina organizuje menšie lokálne trasy Mierového behu. „Spojili sme úsilie aj s organizátormi zo susedných krajín a naplánovali spoločne trasu tak, aby spojila v jednom kontinuálnom behu Maďarsko, Slovensko, Poľsko aj Českú republiku,“ vysvetľuje zámer behu jeho organizátorka Soňa Klabníková. Slovenská časť tejto trasy sa bude bežať v termíne od 31. mája až 3. júna. Bude mať dĺžku približne 280 kilometrov. Príchod pochodne do Kežmarku je naplánovaný v ranných hodinách 3. júna a jeho presnom priebehu bude mesto informovať prostredníctvom aplikácie Munipolis a sociálnych sietí.
Vedenie mesta a Kežmarčania si pomaly zabehnú časť mierového behu a zasadia spoločne Strom mieru. „Po skončení programu na námestí v Kežmarku a po venovaní Stromu mieru naši bežci vybiehajú smerom na Spišskú Belú. Ak sa bude chcieť niekto pridať a ubehnúť akúkoľvek vzdialenosť, je samozrejme vítaný,“ dodala Klabníková. V sobotu popoludní odovzdajú pochodeň priateľom z Poľska, odkiaľ sa po niekoľkých dňoch vráti do Českej republiky.

Ondrej Miškovič, foto: peacerun.org