Správcovia MŠK Kežmarok


0918 625 287, 0917 208 221,  mskkk@centrum sk


Športové kluby MŠK Kežmarok


Basketbal

Juhász Jozef
0903 604 354, jmjbasket@gmail.com


Jazdectvo

Čajka Stanislav
0904 415 712, chata.cajka@gmail.com


Karate

Božoň Jaroslav
0911 607 747, jaroslav.bozon@gmail.com


Kynologia

Nahalka Jozef
0908 303 345, jozohavo26@gmail.com


Lukostreľba

Majerčák Vladimír
0905 305 482, vladimir.majercak@gmail.com


Hokej

Polák Rastislav
0918 701 847, info@mhkkezmarok.sk


Ľahká atletika

Kormoš Filip
0903 573 071, kormos.filip@gmail.com


Stolný tenis

Harabin Miroslav
0905 844 187, mharabin@centrum.sk


Šach

Veštúr Rastislav
0902 469 372, vestur.rastislav@centrum.sk


Športový tanec

Patrik Scholtz
0950796593 patrik.scholtz@gmail.com


Volejbal – mládež, ženy

Lajda Peter
0907257100, peterlajda@gmail.com


Futbal – mládež

Melikant Ladislav
0907 979 687, ladislav.melikant@kezmarok.sk


Lyžovanie

Chorogwicki Martin
0905 168 176, apartmany.mia@gmail.com


Cyklistika

Hajkovský Ondrej
0903 907 172, ohajko@gmail.com


Goral Gym -BŠ

Kušmirek Jozef
0910 238 829, kusmo.j@gmail.com


HKM Kežmarok

Kaprál Gabriel
0903 901 119, kapral@zoznam.sk

Plávanie
Stanislav Pisarčík
0908068147
/ stanley.pisarcik@gmail.com