Zrekonštruovaná protipožiarna cesta v kežmarských lesoch slúži predovšetkým pre potreby lesného hospodárstva. Svoje uplatnenie si našla aj v rozvoji turizmu.

Opravou a údržbou protipožiarnej lesnej cesty Trasa bola zabezpečená možnosť operatívneho prístupu techniky a zvýšená efektívnosť nasadenia ľudí pri vzniku mimoriadnych situácií. Základný kameň bol osadený v pondelok 23. augusta 2021.

Rekonštrukcia lesnej protipožiarnej cesty je súčasťou projektu v rámci programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina na roky 2014 – 2020, ktorý je  spolufinancovaný Európskou úniou. Celkový rozpočet projektu predstavuje 3 523 870,16 eur, príspevok Európskej únie tvorí 3 171 483,12 eur. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť stabilitu a adaptibilitu lesných ekosystémov na dopady klimatických zmien v slovensko-ukrajinskom pohraničnom regióne.

Otvorená cesta pretína cestu Mlynčeky – Kežmarské Žľaby. „Pri odbočení z tejto cesty vpravo môžete pokračovať po novej ceste až na cyklotrasu Spišská Belá – Tatranská Kotlina. Pri odbočení doľava pokračujete až na cesty v správe TANAP-u a plynule až na kemp v Tatranskej Lomnici,“ informoval Juraj Kulík z Lesov mesta Kežmarok.

V zime sa cesta využívala iba na turistiku, keďže pre nízku snehovú pokrývku sa nedala používať na beh na lyžiach. „Reakcie na lesnú cestu sú veľmi kladné. Bohužiaľ aj napriek zákazu vjazdu motorových vozidiel na lesné cesty ju začali využívať motoristi ako skratku na ceste do Tatranskej Lomnice a Spišskej Belej, ako aj pri obchádzaní Kežmarku. Preto uvažujeme s osadením cestnej rampy proti vjazdu motorových vozidiel. Cyklistov a turistov sa to, samozrejme, nedotkne. Práve naopak, ide aj o ich bezpečnosť,“ povedal Kulík.

Ondrej Miškovič, foto: Patrícia Rozgonyiová