Počas letnej sezóny bolo kúpalisko otvorené od 1. júla do 22. augusta. Celkovo ho navštívilo 12 612 ľudí. Oproti minulému roku však zaznamenali pokles záujmu o približne 4-tisíc návštevníkov.

Silným mesiacom bol pre letné kúpalisko júl, kedy návštevnosť dosiahla 9 282 a v mesiaci august bol výrazný pokles, kedy bolo evidovaných 3320 návštevníkov. Hlavným dôvodom zníženého záujmu o služby letného kúpaliska bolo chladné počasie v druhej polovici augusta, kedy sa teploty pohybovali len okolo 16 až 18 stupňov Celzia. „Aj z tohto dôvodu sme boli nútení ukončiť prevádzku letného kúpaliska o desať dní skôr, ako sa plánovalo. Samotná letná sezóna začala veľmi nádejne, v prvej polovici júla sa priemerné teploty pohybovali okolo 30 stupňov Celzia, čo sa samozrejme odzrkadlilo na návštevnosti a na našu škodu aj na tržbách,“ zhodnotil Pavol Fejerčák, vedúci oddelenia správy športovísk.

Celkovo bolo kúpalisko otvorené 50 dní a zatvorené 12 dní pre nepriaznivé počasie. Počas leta zaznamenali pracovníci kúpaliska mnohé pochvalné vyjadrenia a návštevníci boli spokojní. Menšie výhrady boli len na služby bufetu a to hlavne na dlhšie čakacie doby obsluhy. Ale práve tomuto problému sa chcú Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok v budúcnosti venovať.

„Opatrenia súvisiace s pandémiou sa prevádzkovania letného kúpaliska tohto roku nejako špeciálne nedotkli. Tie boli v čase prevádzky letného kúpaliska voľnejšie, teda žiadne väčšie obmedzenia neboli aj vzhľadom k tomu, že sa jedná o otvorený areál, okrem základných zásad, teda použitia rúška a dezinfekcie pri vstupe a výstupe z areálu. Pre rok a sezónu 2022 plánujeme hlavne rozšíriť a skvalitniť služby bufetu,“ povedal Fejerčák, ktorý zároveň priznal, že v súčinnosti s mestom plánujú vystavať prestrešenie a nový výdajný pult, čím sa rozšíri ponuka nápojov a pochutín. Malo by to priniesť pohodlnejšie a efektívnejšie obslúženie väčšieho množstvo návštevníkov súčasne, teda bez dlhšieho čakania. „Zároveň chceme vytvoriť priestor na kultúrnejšiu konzumáciu ponúkaných jedál a nápojov,“ doplnil Fejerčák.

V rámci skvalitnenia služieb sa plánuje vybudovať aj nové prezliekarne, ktoré sú v súčasnosti v improvizovanej forme. Po tohtoročnej skúsenosti, že leto prichádza už začiatkom mesiaca jún, sa pokúsi samospráva otvoriť kúpalisko možno už v júni budúceho roka.

Ondrej Miškovič