Mestský športový klub Kežmarok,  Trhovište č. 2,  060 01  K e ž m a r o k

POZVÁNKA

na podujatie

OCENENIE športovcov MŠK Kežmarok za rok 2021 a ocenenie športovcov pri príležitosti 15 ich sezón podpory športových klubov organizovaných v MŠK Kežmarok

Termín : 09.september 2022

Miesto : nádvorie hradu

Čas : 17.00 hod

V Kežmarku  02.09.2022

Správna rada MŠK Kežmarok