Stolnotenisový klub Severka Kežmarok

Informácie o športovom klube Počiatky existencie tohto klubu spadajú do roku 1978, ktorý začínal hrať oficiálne súťaže pod hlavičkou SZM NsP Kežmarok. Potom prijal ponuku IAMES Kežmarok, pod ktorým hral do roku 1989. Po transformácii spoločnosti v roku 1989 sa členovia stolnotenisového premenovali na STOLNOTENISOVÝ KLUB SEVERKA Kežmarok. Zakladateľmi klubu boli Dr. Jaroslav Novotný, Jozef Funket,...

Viac o klube ...

Hokej – MHK

Informácie o športovom klube Činnosť klubu je zameraná na rozvoj mládežníckeho a seniorského hokeja v meste Kežmarok a jeho reprezentácia. Počet členov je 193. V klube pôsobia 3 profesionálni tréneri a 5 interných trénerov. Výsledky seniorského tímu je 5. miesto v II. lige, mládež  sa momentálne stabilizuje. Financovanie je pokryté dotáciou mesta Kežmarok, cez Mestský športový Klub, SZĽH a sponzorov. Aktuality športového klubu

Viac o klube ...

Šport pre všetkých Kežmarok o.z.

Informácie o športovom klube Občianske združenie Šport pre všetkých Kežmarok o.z. je tvorené 3 členmi: Ing. Filip Kormoš, Ing. Zuzana Petreková a Mgr. Michal Eliáš. Založené bolo s cieľom podporiť športovú činnosť všeobecnej verejnosti, na rozdiel od bežných klubov, ktoré sa zameriavajú na výchovu svojich členov a ich podporu pri profesionálnom športe. Činnosť občianskeho združenia...

Viac o klube ...

Atletický klub Elán pri ZSŠOaS Kežmarok

Informácie o športovom klube Atletický klub Elán pri ZSŠOaS Kežmarok vznikol v roku 2003 pod rovnomenným názvom. Súťažne začal pôsobiť od januára 2004. Jeho zakladateľmi sa stali Mgr. Dušan Griglák a Mgr. Iveta Gončárová, ktorí vedú atletický klub aj v súčasnosti. Viac ako polovicu členov tvoria terajší alebo bývalí žiaci tejto školy. Tréningové procesy prebiehajú 3 –...

Viac o klube ...

Športový klub IAMES Kežmarok

Informácie o športovom klube Aktivita horolezcov v Kežmarku a jeho blízkom okolí viedla v roku 1981 k založeniu Telovýchovnej jednoty IAMES Kežmarok, v ktorej malo dominantné postavenie horolezectvo. Najväčšiu zásluhu pri zakladaní tejto telovýchovnej jednoty mali Ing. arch. Miloslav Neumann a Tibor Šurka. V súčasnej dobe sa začínajú prejavovať mladší členovia Michal Malina a Urban Petra a to hlavne pri organizovaní známeho podujatia na...

Viac o klube ...

Klub slovenských turistov – KST Zlatná Kežmarok:

Klub bol zaregistrovaný na MV SR ako občianske združenie v roku 2018. Združuje nadšencov turistiky a ochrancov prírody z Kežmarku a okolia. Patrí medzi mladé kluby, ale hlási sa k odkazu našich predkov - zakladateľov a nasledovníkov Uhorského karpatského spolku - 1.turistickej organizácie v Uhorsku, ktorej sídlom bol Kežmarok. K dnešnému dňu eviduje 91 členov rôznych...

Viac o klube ...

CK CYKLOŠPORT Kežmarok

Samostatný cyklistický klub pôsobiaci v Kežmarku, venuje sa tréningu mládeži a dospelých. V klube je 24 členov a 5 detí do 12 rokov. Zúčastňujú sa na pretekoch v rámci Slovenska. Klub je organizátorom seriálu pretekov Detská Východ Road Liga MTB v horskej cyklistike na východnom Slovensku.

Viac o klube ...

Slovenský rybársky zväz – miestná organizácia

Práca s mládežou má v kežmarskom rybárskom zväze dlhoročnú tradíciu. Pod rukami vedúcich krúžkov detí a mládeže vyrástlo veľa úspešných rybárov, dokonca pretekárov. Niektorí sa dodnes zúčastňujú ligových súťaží a pretekov s medzinárodnou účasťou, napríklad majstrovstiev Európy v disciplíne LRU Mucha. V klube sú 2 družstva súťažiace v I. lige LRU Mucha s celkovým počtom 12 členov. Klub organizuje v letných mesiacoch rybársky tábor...

Viac o klube ...

1. Mestský futbalový klub Kežmarok

Informácie o športovom klube Prezidentom a štatutárnym zástupcom je Tibor Friedman. Tréner je Pavol Fejerčák. Mužstvo dospelých – 26 členov. V roku 2017 štartovalo družstvo v 4 lige, odkiaľ vypadlo do 5. ligy. Nasledujúce dva roky sa umiestňovalo v strede tabuľky. Štartuje v 5. futbalovej lige v skupine podtatranskej ligy. Po polovici súťaže je klub na 1. mieste. Cieľom je postup...

Viac o klube ...