Informácie o športovom klube

Atletický klub Elán pri ZSŠOaS Kežmarok vznikol v roku 2003 pod rovnomenným názvom. Súťažne začal pôsobiť od januára 2004. Jeho zakladateľmi sa stali Mgr. Dušan Griglák a Mgr. Iveta Gončárová, ktorí vedú atletický klub aj v súčasnosti. Viac ako polovicu členov tvoria terajší alebo bývalí žiaci tejto školy.

Tréningové procesy prebiehajú 3 – 4x do týždňa v telocvični SOŠ, Garbiarska v Kežmarku, na atletickej dráhe ZŠ s MŠ Nižná brána v Kežmarku a v Lesoparku Štart. AK Elán tradične výborne spolupracuje so SOŠ, Garbiarska v Kežmarku, so ZŠ s MŠ Nižná brána v Kežmarku a v poslednom období aj so ZŠ – Grundschule  Hradné námestie v Kežmarku.

Počet registrovaných členov v Slovenskom atletickom zväze k 01.01.2020 je 18, z toho 1 kvalifikovaný tréner a 1 pomocný tréner. Prípravka má 20 detí.

 

Dosiahnuté výsledky:

 • 2 slovenské rekordy,
 • 13 titulov majstra Slovenska,
 • 65 medailových umiestnení na majstrovstvách Slovenska,
 • 2 tituly majstrov Slovenska základných škôl,
 • 5 titulov majstrov Slovenska stredných škôl,
 • 1 titul akademický majster Slovenska,
 • 24 medailových umiestnení.

 

Atletický klub získava na svoju činnosť finančné prostriedky  zo štyroch zdrojov:

 1. Dotáciu z mesta Kežmarok na športovú činnosť,
 2. Dotáciu zo Slovenského atletického zväzu za športovú činnosť,
 3. 2% z daní,
 4. Členské príspevky.

Získané finančné prostriedky používa AK na najnutnejšie výdavky atlétov: prepravné, štartovné, regenerácia, doplnky výživy, materiálno-technické vybavenie.

Aktuality športového klubu