Samostatný cyklistický klub pôsobiaci v Kežmarku, venuje sa tréningu mládeži a dospelých. V klube je 24 členov a 5 detí do 12 rokov. Zúčastňujú sa na pretekoch v rámci Slovenska. Klub je organizátorom seriálu pretekov Detská Východ Road Liga MTB v horskej cyklistike na východnom Slovensku.