Klub bol zaregistrovaný na MV SR ako občianske združenie v roku 2018. Združuje nadšencov turistiky a ochrancov prírody z Kežmarku a okolia. Patrí medzi mladé kluby, ale hlási sa k odkazu našich predkov – zakladateľov a nasledovníkov Uhorského karpatského spolku – 1.turistickej organizácie v Uhorsku, ktorej sídlom bol Kežmarok.

K dnešnému dňu eviduje 91 členov rôznych vekových kategórii. V budúcnosti sa chce zamerať viac na mladšiu generáciu, aby sa pre nich stal pobyt v prírode relaxom a poznávaním krás Slovenska.

Klub organizuje turistické výlety najmä v regióne Tatry – Spiš – Pieniny, ale aj v blízkom zahraničí napr. Poľsku. Financovanie klubu je hradené z príspevkov členov klubu a dotácií mesta Kežmarok.