Práca s mládežou má v kežmarskom rybárskom zväze dlhoročnú tradíciu. Pod rukami vedúcich krúžkov detí a mládeže vyrástlo veľa úspešných rybárov, dokonca pretekárov. Niektorí sa dodnes zúčastňujú ligových súťaží a pretekov s medzinárodnou účasťou, napríklad majstrovstiev Európy v disciplíne LRU Mucha. V klube sú 2 družstva súťažiace v I. lige LRU Mucha s celkovým počtom 12 členov. Klub organizuje v letných mesiacoch rybársky tábor pre mládež.