Informácie o športovom klube

Občianske združenie Šport pre všetkých Kežmarok o.z. je tvorené 3 členmi: Ing. Filip Kormoš, Ing. Zuzana Petreková a Mgr. Michal Eliáš. Založené bolo s cieľom podporiť športovú činnosť všeobecnej verejnosti, na rozdiel od bežných klubov, ktoré sa zameriavajú na výchovu svojich členov a ich podporu pri profesionálnom športe.

Činnosť občianskeho združenia Šport pre všetkých Kežmarok o.z.:

  • Organizovanie bežeckých podujatí pod značkou Kežmarok Running Tour: Beh k Hubertovi, Night Cross, Nočný Kežmarok. Zámerom je podporiť amatérskych športovcov k pohybu;
  • Organizovanie športových podujatí pre základné školy: Kids Athletics – 1. stupeň základných škôl, približne 800 detí preteká podľa konceptu IAAF detská atletika, kde súťažia ako trieda;
  • Organizovanie podujatia Inflatable Fun Run – prvý ročník, jedná sa o prekážkový beh cez obrie nafukovačky, kde sa zúčastnia všetky základné školy v Kežmarku;
  • Krúžková činnosť v rámci školského klubu na ZŠ Hradné námestie Kežmarok pre cca. 40 detí.

Aktuality športového klubu