Informácie o športovom klube

Aktivita horolezcov v Kežmarku a jeho blízkom okolí viedla v roku 1981 k založeniu Telovýchovnej jednoty IAMES Kežmarok, v ktorej malo dominantné postavenie horolezectvo. Najväčšiu zásluhu pri zakladaní tejto telovýchovnej jednoty mali Ing. arch. Miloslav Neumann a Tibor Šurka.

V súčasnej dobe sa začínajú prejavovať mladší členovia Michal Malina a Urban Petra a to hlavne pri organizovaní známeho podujatia na nádvorí kežmarského hradu – boulderingových pretekov dospelých aj detí Boulder King. Podujatie je zaradené do pretekov Slovenského pohára za významnej finančnej podpory ŠK IAMES a mesta Kežmarok. Štefan Bednár ml. je dlhoročný člen reprezentačného družstva SHS JAMES.

Činnosť klubu je zameraná hlavne na športové podujatia v prírode, tzv. outdoorové športy ako sú letné a zimné horolezectvo, skalolezectvo, skialpinizmus, bouldering, turistika, ale aj lezenie na umelých stenách. Organizovaním športových podujatí ako napr. Tradičný horolezecký týždeň JAMES vo Vysokých Tatrách, Psotkov Memoriál.

V súčasností má ŠK IAMES Kežmarok 31 členov, z toho dvoch aktívnych inštruktorov horolezectva (Laco Gancarčík a Štefan Bednár st.), jedného stavača ciest na umelých stenách (Michal Malina) a jedného trénera horolezectva (Štefan Bednár ml.).

Súťažným športom sa stalo odvetvie – športové lezenie. V tejto oblasti začínajú organizovať v spolupráci SHS JAMES aj celoslovenskú súťaž.

Športový klub IAMES Kežmarok je financovaný z týchto zdrojov:

  • Členské príspevky,
  • Dotácie z rozpočtu mesta Kežmarok,
  • Dotácie na činnosť klubov z rozpočtu SHS JAMES;
  • Z prenájmu vlastných priestorov – významný zdroj príjmu, ktorý zabezpečuje celkový chod ŠK IAMES Kežmarok

Aktuality športového klubu