Informácie o športovom klube

Počiatky existencie tohto klubu spadajú do roku 1978, ktorý začínal hrať oficiálne súťaže pod hlavičkou SZM NsP Kežmarok. Potom prijal ponuku IAMES Kežmarok, pod ktorým hral do roku 1989. Po transformácii spoločnosti v roku 1989 sa členovia stolnotenisového premenovali na STOLNOTENISOVÝ KLUB SEVERKA Kežmarok. Zakladateľmi klubu boli Dr. Jaroslav Novotný, Jozef Funket, Anton Funket, Milan Krupka a Pavel Dudáš, Eduard Hagara starší a Michal Zubko.

Po počiatočnom účinkovaní v najnižších okresných súťažiach bývalého okresu Poprad, ktorého účastníkmi boli uvedení zakladatelia začal sa klub postupne rozrastať a postupovať aj v stolnotenisových súťažiach do IV. ligy a III. ligy, dva ročníky odohrali aj v II. slovenskej lige. Prihlásením sa talentovaných dievčat Marie Funketovej, Anny Funketovej, Zuzany a Radky Leščinskej sa hrala aj II. liga žien a to na vysokej hernej úrovni, kedy dievčatá hrali so špičkovými hráčkami Slovenska v Čadci, Považskej Bystrici, Košiciach, Žiline.

Klub sa postupne začal rozrastať aj o mladých, talentovaných hráčov ako Martin Hagara, ktorý sa stal majstrom Prešovského kraja, brat Eduard Hagara ml, bratia Rado a Štefan Vnenčákovci, Lukáš Postisk.

V súčasnosti má STK SEVERKA 4 družstvá dospelých, ktoré hrajú III. ligu, V. ligu a VI. ligu. Úspešné je družstvo žiakov, ktoré 2 krát vyhralo regionálnu Podtatranskú ligu starších žiakov a to v roku 2016 a 2019. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú majstrovstiev Podtatranského regiónu, ktorý zastrešuje okresy Stará Ľubovňa, Kežmarok, Poprad a Levoča, z ktorých pravidelne nosia najcennejšie medaile. V minulom roku boli majstrami Podtatranského regiónu Tomáš Gašparovič z jednotlivcov a spolu s Tomášom Košom v štvorhre. Najúspešnejším rokom bol práve rok 2020, kde žiaci získali 7 zlatých, 6 strieborných a 8 bronzových medailí práve na tomto podujatí v Spišskej Starej Vsi.

V klube pôsobia 2 tréneri, čo je málo na 60 členov. 1 tréner s druhou najvyššou licenciou „B“ Dr. Jaroslav Novotný a 1 tréner v príprave na získanie licencie Miroslav Podolský. Okrem toho má klub 4 kvalifikovaných rozhodcov – 1 medzinárodný – Dr. Novotný a 3 s licenciou C.

Družstvo A vyhralo 2x III. ligu a postúpilo do II. ligy. Družstvo B sa stalo 2x víťazom IV. ligy a postúpilo do III. ligy. U jednotlivcov hráč Alex Popovič ako mladší žiak získal 3 medaile na Majstrovstvách Slovenska žiakov – zlatú, striebornú a bronzovú. Martin Hagara bol majstrom prešovského kraja kategórie starší žiaci. Pavel Ištók bol tretí na Majstrovstvách kraja. V súčasnosti je úspešným hráčom veterán Anton Funket, ktorý sa stal víťazom v kategórii nad 70 rokov na Slovensku.

Financovanie klubu je veľmi náročne. Je potrebné financovať cestovné, vklady do súťaží jednotlivcov aj družstiev, nákupy športového materiálu špičkovým hráčom, nájom telocvične na ZŠ Nižná Brána. Najväčšie náklady sú na tréning a súťaže mládeže, kde je 17 hráčov do 21 rokov, za ktorých dostáva klub dotáciu od Slovenského stolnotenisového zväzu. Dotáciu pre klub poskytuje aj mesto Kežmarok.

Cieľom v tejto sezóne bol postup družstva A do II. ligy, družstva B do IV. ligy a družstva D do V. ligy, družstvo žiakov malo za cieľ  vyhrať II. ligu starších žiakov. Všetky družstva majú  výbornú východiskovú pozíciu vo všetkých súťažiach.

Aktuality športového klubu