Mesto Kežmarok sa zapojí do súťaže so spoločnosťou Kaufland, vďaka ktorej môžeme v meste mať ďalšie miesto na šport. Hlasovanie verejnosti sa začína už 25. augusta a končí 5. októbra. Počas tohto obdobia budú môcť hlasujúci hlasovať za ktorékoľvek mesto/mestskú časť, ktoré sa rozhodlo zapojiť do projektu prostredníctvom webovej stránky www.kauflandpark.sk, ktorá bude sprístupnená pred hlasovaním. Finálne výsledky hlasovania budú oznámené najneskôr dňa 6. októbra na stránke www.kauflandpark.sk.

Oddelenie projektov a verejného obstarávania,

foto: spoločnosť Kaufland