Nasledujúce údaje zašlete na mskkk@centrum.sk. V prípade ak ide o neplnoletého záujemcu o registráciu v MŠK je potrebné aby tieto údaje zaslal jeho zákonný zástupca.

Názov klubu, ktorého chcete byť súčasťou:
Priezvisko hráča:
Meno hráča:
Rok narodenia hráča:
Mesto, resp. obec:
Škola:
Máte vlastnú výstroj? ÁNO – NIE
Navštevovali ste doteraz nejaký športový klub? ÁNO (Doplňte prosím aký) – NIE
Kontaktný e-mail:
Telefonický kontakt: