„Od Kriváňa k Javorine

obloha sa k zemi vinie

sivou, mäkkou hmlou –

a tam kdesi do výšavy

vnárajú sa štítov hlavy

do pradávnych snov …“

Andrej Plávka – Tatranský motív (úryvok z básne)

Turistika má mnoho podôb. Pešia, cyklo, lyžiarska, vodná, jazdecká či vysokohorská, ktorá je určená pre najnáročnejších a fyzicky najzdatnejších.

Tí sú odhodlaní zdolávať neľahký horský terén a prekonávať veľké výškové rozdiely. Im sú určené výstupy na najvyššie vrcholy Vysokých, Západných a Nízkych Tatier, ktoré sú prírodným skvostom Slovenska. Nadmorskú výšku nad 2 000 metrov nad morom dosahuje okolo 50 štítov. Mnohé štíty sú prístupné len v sprievode horských vodcov. Bezpečnosť turistov je na prvom mieste, preto netreba žiaden z výstupov podceniť a je nutné sa naň dobre pripraviť. Turisti musia byť vo vysokohorskom prostredí pripravení na rýchle striedanie počasia s veľkými teplotnými výkyvmi, čo kladie zvýšené nároky na zdravotný stav a fyzickú kondíciu človeka. Vyžaduje si vhodné oblečenie, obutie a technické vybavenie. Turisti by nemali zabúdať taktiež na pravidelné doplňovanie tekutín pri zvýšenej fyzickej námahe a stúpajúcej nadmorskej výške. V prípade, že turista nie je aklimatizovaný vo vysokohorskom prostredí, môže dôjsť počas samotného výkonu vysokohorskej turistiky k nevoľnosti, závratom, nezriedka i ku srdcovej slabosti. Preto je dobré so stúpajúcou nadmorskou výškou zaradiť do vysokohorskej túry aj pravidelné prestávky z dôvodu vyrovnania sa so zmenou vonkajšieho tlaku a jeho vplyvu na ľudský organizmus.

Vysokohorská turistika je krásny, lákavý ale i náročný druh turistiky. Turisti by nemali preceňovať svoje sily – ak človek nadobudne dojem, že horská túra je nad jeho schopnosti, prípadne sa prejavia príznaky oslabenia organizmu, nie je žiadnou hanbou horskú turistiku prerušiť a vrátiť sa späť do nižšej nadmorskej výšky. Dnes sme často svedkami precenenia vlastných síl a chlapci z Horskej záchrannej služby majú veľa práce pri záchrane ľudských životov.

Tradičnou základňou pre vysokohorské turistické aktivity na Slovensku sú vysokotatranské chaty Klubu slovenských turistov – Chata pri Zelenom plese, Téryho chata, Zbojnícka chata a Chata pod Rysmi. Turistické značky vo Vysokých Tatrách vedú na tieto štíty: Jahňací štít, Slavkovský štít, Východnú Vysokú, Rysy, Kôprovský štít, Predné Solisko a na Kriváň. Najnavštevovanejším pre ľahkú dostupnosť lanovkou je Lomnický štít (2634 m.n.m).

Zuzana Rumlová, predsedníčka výkonného výboru KST Zlatná Kežmarok