Telesne znevýhodnení občania mesta nachádzajú uplatnenie hlavne v lukostreleckom klube MŠK. Dosahujú vynikajúce výsledky a majú vytvorené dobré podmienky pre rozvoj v lukostreleckom areáli, hlavne v letnom období.