Mestský športový klub Kežmarok je dobrovoľné občianske združenie športovcov, funkcionárov a priaznivcov športu a športového hnutia v meste Kežmarok, ktorí vyvíjajú svoju činnosť na základe svojich potrieb s ohľadom na Program rozvoja mesta Kežmarok. Účelom činnosti MŠK je starať sa o rozvoj športovej činnosti v celej šírke, s osobitným zreteľom na rozvoj mládežníckeho športu, na zlepšenie podmienok pre jeho rozvoj na území mesta Kežmarok a zastupovať záujmy športovcov pôsobiacich v jednotlivých kluboch a oddieloch združených v MŠK.

Basketbalový klub

Informácie o športovom klube Basketbalový klub  MŠK Kežmarok  združuje priaznivcov a športovcov, ktorí majú k tomuto kolektívnemu  športu pozitívny vzťah. V klube sa pracuje  od malých detí po dospelých mužov , ktorí reprezentujú mesto Kežmarok v I. lige mužov. Rozpis tréningov V klube pracuje kolektív trénerov , ktorí sa venujú jednotlivým  kategóriám: Prípravka chlapci rok narodenia ...

Viac o klube ...

Jazdectvo

Informácie o športovom klube Jazdecký klub MŠK Ranč Čajka bol oficiálne zaregistrovaný v roku 2008 po vzniku MŠK, ako jeden zo zakladajúcich členov.  Po zložení licenčných skúšok 4 členov klub získal profesionálnu základňu pre vytvorenie športového jazdeckého klubu. Štatutárnym zástupcom je Stanislav Čajka. V klube pôsobí 1 tréner. Klub dosahuje výborne výsledky na pretekoch. Za posledné 3...

Viac o klube ...

Karate

Informácie o športovom klube Karate v Kežmarku fungovalo pod vedením Jaroslava Božoňa st. 25 rokov. V roku 2009 sa stal novým štatutárom Mgr. Jaroslav Božoň ml. Po vzniku Mestského športového klubu sa začlenili do jeho radov a fungujú pod nim dodnes ako MŠK Karate Klub Kežmarok. Klub začínal od nuly. Z roka na rok sa...

Viac o klube ...

Kynológia

Informácie o športovom klube Základná organizácia Kynológia Kežmarok vznikla v januári 1973, na jej vzniku sa podieľalo 12 členov. Od začiatku bola činnosť zameraná na športovú kynológiu – výcvik všestranných záchranárskych a lavínových psov. Za roky činnosti členovia získali rad úspechov – majster sveta stopárskych psov, niekoľko krát účasť na majstrovstvách sveta stopárov, účasť na majstrovstva Slovenska...

Viac o klube ...

Lukostreľba

Informácie o športovom klube Kežmarskí lukostrelci odštartovali svoju činnosť ešte v roku 1987 v lukostreleckom klube Kriváň Tatranská Štrba, ktorého boli aj spoluzakladateľmi. Vzhľadom na narastajúci sa počet kežmarčanov v klube ako aj 35 km vzdialenosť možnej tréningovej prípravy vznikla snaha  o zastrešenie a založenie vlastného športového klubu v Kežmarku. U vtedajšieho vedenia TJ Jednota Kežmarok o lukostreľbu nebol záujem.  Ľady...

Viac o klube ...

Futbal

Informácie o športovom klube Ladislav Melikant je štatutárnym zástupcom klubu. Klub má 170 členov, z toho je 9 trénerov . Klub pracoval v šiestich vekových kategóriách od 10 do 19 rokov. Zúčastňovali sa regionálnych líg, kde sa umiestnili na popredných miestach – kategória U9 – 2. miesto, U10 – 1. miesto, U11 – 1. miesto v sezóne 2017/2018....

Viac o klube ...

Atletika

Informácie o športovom klube Štatutárnym zástupcom klubu je Ing. Filip Kormoš. Klub pracuje s mládežníckou základňou, ktorého hlavným zámerom je príprava mládeže pre vrcholový šport a poskytovanie zázemia pre profesionálnych bežcov. Momentálny počet členov je 17, z toho 7 je mládež. V roku 2018 prestúpili Marek Šoltés do Atletického oddielu Svit a Kristína Špitková do Dukly Banská Bystrica. Atléti sa...

Viac o klube ...

Cyklistika

Informácie o športovom klube Cyklistický klub MŠK Kežmarok sa venuje výchove športovej mládeže vo veku od 6  rokov. Členovia klubu sa stretávajú na pravidelných tréningoch, zúčastňujú sa lokálnych, národných a aj medzinárodných súťaží. Pod vedením kvalifikovaných trénerov napredujú deti po športovej aj duševnej stránke. Pri príprave pretekárov im pomáhajú aj detailne vypracované metódy trénovania a...

Viac o klube ...

Lyžovanie

Informácie o športovom klube Lyžiarsky oddiel MŠK Kežmarok vznikol v roku 2015 ako pokračovateľ úspešného združenia TJ Štart Kežmarok. Je samostatným občianskym združením, ktoré združuje najmä deti a  mládež od piatich rokov až po dospelosť. Štatutárnym zástupcom je Martin Chorogwicki. Cieľom a poslaním klubu je najmä organizovať, zabezpečovať a koordiniovať športovú prípravu svoich členov, organizovať športové podujatia a iné...

Viac o klube ...

Šachy

Informácie o športovom klube V rokoch 1965-70 existovala v Kežmarku skupina nadšencov, ktorí sa venovali šachovému športu. Šachové súťaže družstiev neexistovali a súťaže jednotlivcov sa konali vo forme mestského preboru a boli organizované v spolupráci s Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom. Pravidelnými účastníkmi turnajov boli Alexander Poľan, Ladislav Gurčík, Karol Hennel, František Jóny, Eduard Hagara,...

Viac o klube ...

Stolný tenis

Informácie o športovom klube Za viac ako dvadsať rokov fungovania klubu sa toho stalo veľa, napr. postup do mládežníckej extraligy v kategórii dorast, niekoľkonásobná účasť na majstrovstvách Slovenska vo všetkých mládežníckych kategóriách (mladší žiaci, starší žiaci alebo dorast). Treba spomenúť aj fakt, že niekoľko majstrovstiev, či už Slovenska alebo východného Slovenska, klub aj organizoval priamo...

Viac o klube ...

Tanec

Informácie o športovom klube doplníme .. Aktuality športového klubu Odchovankyňu kežmarskej tanečnej školy čakajú majstrovstváNa Majstrovstvách Slovenska v latinskoamerických tancoch v Banskej Bystrici sa 12. septembra zúčastní i dlhoročná reprezentantka TŠC Tempo Kežmarok Radka Britaňáková. Po viacerých oceneniach a tituloch získaných v tomto klube sa opäť vracia […]

Viac o klube ...

Thajský box

Informácie o športovom klube Športový klub Thajského boxu Goral gym vznikol v roku 2011. Zakladateľom je súčasný tréner a zápasník Jozef Kušmirek. Klub sa zaoberá výukou Thajského boxu, kickboxu a klasického boxu. Od roku 2015 sa stal klub Goral gym súčasťou Mestského športového klubu Kežmarok. V súčasnosti má klub 85 členov, z toho približne 15 zápasníkov...

Viac o klube ...

Volejbal

Informácie o športovom klube Predsedom klubu je Ing. Milan Špak. V klube pôsobia 3 tréneri, 2 štatutári a predseda. Klub vznikol r.1993 pod názvom Klub volejbalu Oktan Benzinol KK ako občianske združenie. Financovaný bol výlučne Firmou Oktan Benzinol Kežmarok. V roku 2016 bol zmenený názov klubu na Klub volejbalu MŠK Oktan Kežmarok, stále je samostatný subjekt, ale...

Viac o klube ...

Plávanie

Informácie o športovom klube Plavecký oddiel MŠK Kežmarok LITTLE SHARK o.z. vznikol v roku 2016 v Kežmarku. Venuje sa športovému, výkonnostnému a kondičnému plávaniu detí a mládeže. Hlavným cieľom športových tréningov je naučiť deti plávať a to technicky správne všetky súťažné (kraul, znak, prsia, motýlik) i nesúťažné štýly plávania, obrátky a štarty. Zároveň je snaha dosiahnuť čo najvyššiu individuálnu výkonnosť detí,...

Viac o klube ...