Informácie o športovom klube

Štatutárnym zástupcom klubu je Ing. Filip Kormoš. Klub pracuje s mládežníckou základňou, ktorého hlavným zámerom je príprava mládeže pre vrcholový šport a poskytovanie zázemia pre profesionálnych bežcov. Momentálny počet členov je 17, z toho 7 je mládež. V roku 2018 prestúpili Marek Šoltés do Atletického oddielu Svit a Kristína Špitková do Dukly Banská Bystrica. Atléti sa zúčastnili všetkých okresných pretekov a bežeckých podujatí. Medzi najlepšie výsledky pre sezónu 2018 patrí 2. a 4. miesto Mareka Šoltésa na Majstrovstvách SR starších žiakov a starších žiačok, 1. miesto Kristíny Špitkovej na Majstrovstvách VsAZ ml. žiactva, st. žiactva, dorastu, juniorov, dospelých. Každoročne v spolupráci s Mestom Kežmarok a ďalšími združeniami sa organizuje podujatie Kids Athletics pre deti prvého stupňa ZŠ. Klub participuje na organizovaní Olympiády detí MŠ mesta Kežmarok v ľahkoatletickom trojboji. Klub pomáhal v spolupráci s mestom Kežmarok a občianskym združením Šport pre všetkých Kežmarok pri organizácii série bežeckých podujatí Kežmarok Running Tour, ktorá zahŕňa: Beh k Hubertovi, Night Cross a Nočný beh mestom Kežmarok. Pre rok 2020 pracujú na príprave podujatia Inflatable Fun Run, kde plánujú v spolupráci so základnými školami v Kežmarku pripraviť široko zamerané športové podujatie.

Aktuality športového klubu