Informácie o športovom klube

Ladislav Melikant je štatutárnym zástupcom klubu. Klub má 170 členov, z toho je 9 trénerov . Klub pracoval v šiestich vekových kategóriách od 10 do 19 rokov. Zúčastňovali sa regionálnych líg, kde sa umiestnili na popredných miestach – kategória U9 – 2. miesto, U10 – 1. miesto, U11 – 1. miesto v sezóne 2017/2018. Mladší žiaci obsadili v konečnej tabuľke 2. miesto a starší žiaci 5. miesto. Kategória dorastencov hrala 3. ligu – Podtatranskú, umiestnili sa na 14. mieste.

V sezóne 2018/2019 boli kategórie U10 a U11 účastníkmi I. ligy prípraviek. Vo výsledných tabuľkách obsadili umiestnenia: U10 – 2. miesto, najlepší strelec súťaže Marko Václavek 27 gólov, U11 – 1. miesto, najlepší strelec Alex Kovalčik 40 gólov. Žiaci hrali v súťaži dvojičiek mladších a starších žiakov II. ligu, kde obsadili v konečnej tabuľke mladší žiaci 2. miesto a starší žiaci 6. miesto. V ročníku 2018/2019 sa starší dorastenci umiestnili na 3. a mladší dorastenci na 5. mieste.

Klub je financovaný počas trvania súťaží organizovaných VsFZ mestom Kežmarok, zimná a letná príprava spojená s prípravnými zápasmi a turnajmi pre deti a mládež nie je finančne podporovaná mestom.

Aktuality športového klubu