Informácie o športovom klube

Jazdecký klub MŠK Ranč Čajka bol oficiálne zaregistrovaný v roku 2008 po vzniku MŠK, ako jeden zo zakladajúcich členov.  Po zložení licenčných skúšok 4 členov klub získal profesionálnu základňu pre vytvorenie športového jazdeckého klubu. Štatutárnym zástupcom je Stanislav Čajka. V klube pôsobí 1 tréner. Klub dosahuje výborne výsledky na pretekoch. Za posledné 3 roky obsadili 18 krát 1. miesto, 24 krát 2. miesto a 3. miesto 20 krát. Klub je zameraný na mládež, ale v klube je viac kategórií V kategórii Pony je Sofia Babičová v reprezentácii Slovenska. Klub sa zúčastňuje na MSR družstiev. Financovanie je z veľkej časti hradené z vlastných zdrojov, dotáciou z mesta Kežmarok a 2% z daní.

Aktuality športového klubu