Informácie o športovom klube

Karate v Kežmarku fungovalo pod vedením Jaroslava Božoňa st. 25 rokov. V roku 2009 sa stal novým štatutárom Mgr. Jaroslav Božoň ml. Po vzniku Mestského športového klubu sa začlenili do jeho radov a fungujú pod nim dodnes ako MŠK Karate Klub Kežmarok. Klub začínal od nuly. Z roka na rok sa rozrástol, v dnešnej dobe má veľmi dobrú a silnú základňu deti a trénerov.

Tréningová činnosť prebiehala zo začiatku v ZŠ Ľubica , Hotelová Akadémia, približne 8 rokov klub trénuje v mestskej športovej hale a na ZŠ Nižná brána. Tréningy prebiehajú tri krát do týždňa. Dva krát v športovej hale a raz na Nižnej bráne. Pred dôležitými súťažami trénujú aj štyri krát do týždňa. Tréningová zložka je rozdelená na súťažiacich, pokročilých a začiatočníkov. Každý tréner má svoju skupinu.

Hlavným trénerom je Mgr. Jaroslav Božoň – diplomovaný tréner prvej triedy . V roku 2012 sa  pripojil Stanislav Joch, tréner tretej triedy a v roku 2014 dlhoročný karatista Michal Mlak. V dnešnej dobe má klub okolo 70 členov. Hlavné zastúpenie majú deti od 5 do 14 rokov, ale  aj niekoľko starších 15-16-17 ročných.

Dosiahnuté výsledky:

 • Nina Božoňová: MSR – 2x 1. miesto Agility a Kata dievčatá 5 ročné (2017);
 • Mária Dajana Drugáčová: MSR – 3. miesto Kumite st. žiačky 10-11 rokov do 40kg (2017);
 • Kevin Novák: MSR – 2. miesto Kumite ml. žiaci 8-9 rokov do 26 kg (2017);
 • Jakub Pitoňák: MSR – 3. miesto Kumite chlapci 6-7 rokov do 30 kg (2017);
 • Soňa Šatalová: MSR – 3. miesto Agility dievčatá 5 ročné (2017);
 • Leo Uhlár: MSR – 2. miesto Agility chlapci 7 roční (2017);
 • Nina Božoňová: MSR – 1. miesto Agility dievčatá 6 ročné (2018);
 • Nina Ďuricová: MSR – 3. miesto Kumite ml. žiačky 8-9 rokov do 32 kg (2018);
 • Soňa Šatalová: MSR – 3. miesto Kumite dievčatá 6-7 rokov do 28 kg (2018);
 • Nina Božoňová : MSR – 1 miesto Agility dievčatá 7 ročné, 2. miesto kumite dievčatá 6-7 ročné – 28kg a 3. miesto kata dievčatá 6-7 ročné pokročilé (2019);
 • Pitoňák Tomaš : MSR – 3 miesto Kumite chlapci 6-7 rokov nad 30kg (2019);
 • Soňa Šatalová : MSR – 2 miesto Agility dievčatá 7 ročne (2019).

To sú najlepšie úspechy za rok 2019, klub dosahuje každoročne výborne výsledky na súťažiach mimo MSR.

Financovanie klubu je zabezpečené cez dotácie od mesta Kežmarok cez MŠK, čo veľmi pomáha v rozvoji klubu a 2% z dane.

Aktuality športového klubu