Informácie o športovom klube

Kežmarskí lukostrelci odštartovali svoju činnosť ešte v roku 1987 v lukostreleckom klube Kriváň Tatranská Štrba, ktorého boli aj spoluzakladateľmi. Vzhľadom na narastajúci sa počet kežmarčanov v klube ako aj 35 km vzdialenosť možnej tréningovej prípravy vznikla snaha  o zastrešenie a založenie vlastného športového klubu v Kežmarku. U vtedajšieho vedenia TJ Jednota Kežmarok o lukostreľbu nebol záujem.  Ľady sa pohli až po mnohých a  výrazných  medailových úspechoch Kežmarčanov v Kriváni TŠ a podpore  vtedajšieho pána primátora mesta Kežmarok Ing. Jána Skupina. Dňa 19.12.1992 sa uskutočnila ustanovujúca schôdza lukostreleckého klubu s počtom členov 27. Prvým  štatutárom a zakladateľom  sa stal  Vladimír Majerčák, ktorý tento klub nepretržite vedie až dodnes.

Prioritou vedenia klubu je predovšetkým starosť o mládež, ktorá tvorí väčšinu členskej základne a  vždy zastáva popredné umiestnenia na súťažiach Slovenského pohára a Majstrovstvách SR. Najmarkantnejšie sa to prejavilo v tohtoročnej halovej sezóne, kde v SP  45 mládežníkov získalo 22 pódiových umiestnení a rekordných 30 mládežníkov z jedného klubu na Majstrovstvách SR vo Viničnom, kde získali 13 medailí z toho 6 titulov M-SR a tri Slovenské rekordy. Počet členov za posledné 3 roky sa pohybuje v rozmedzí 65 – 80 členov. Klub má v rámci mládežníckych vrcholových podujatí na Slovensku vždy najväčšie zastúpenie a najlepší medailový úlovok.

Filozofia predsedu a trénera klubu spočíva vo výbere a uplatnení talentovaných nováčikov a osvojenie si  súťažných návykov na  podujatiach hneď od začiatku, no s prísnym ohľadom na rozvíjajúci sa mladý organizmus.

Každoročný zisk desiatok medailí pre Kežmarský klub je vizitka húževnatosti športovcov a bezodnej vôle a energie ich trénerov. Na MSR v halovej lukostreľbe r. 2017 prišli domov zo ziskom 3 zlatých, 7 strieborných a 4 bronzových medailí. Na MSR v terčovej lukostreľbe úlovkom 5 zlatých, 10 strieborných a 1 bronzovej medaile boli Kežmarčania najúspešnejším klubom na tomto podujatí. Rok 2018 potvrdil znova pozíciu kežmarského klubu na najvýznamnejšom lukostreleckom podujatí ziskom 4 zlatých, 5 strieborných, 5 bronzových medailí v hale a neuveriteľných 8 zlatých, 7 strieborných a 3 bronzových medailí v terčovej lukostreľbe MSR.

Napriek nevyhovujúcim podmienkam, ktoré znova ponúkol manažment Mestského športového klubu lukostrelcom, čo sa týka časového harmonogramu  zimnej sezóny pre rok 2018-2019 na tréningovú prípravu, tréner dokázal pripraviť strelcov tak, že domov do Kežmarku mládežníci doniesli z MSR v halovej 3 zlaté, 9 strieborné a 6 bronzové medaile.  Na M-SR 2019 vo vonkajšej terčovej  lukostreľbe domov priniesli 6 zlatých, 8 strieborných a 4 bronzové medaile.

Posledné 3 roky na zimnú prípravu využíva klub športovú halu Focus+, čo je veľmi nákladné. Vďaka tomu však aj v halovej sezóne 2019-2020 klub znova triumfoval  medzi slovenskými klubmi.

Už neodmysliteľnou súčasťou členskej základne klubu sú zdravotne znevýhodnení para lukostrelci, ktorí právom patria k najlepším na svete. Sám zakladateľ Kežmarského klubu  Vladimír Majerčák má zdravotné postihnutie a až do dnes je aj nepretržite reprezentačným trénerom paralympionikov a účastník piatich paralympiád.  Klub sa pýši športovcami s vysnívanými úspechmi, či už z Majstrovstiev Európy, Svetových pohárov, ale aj Paralympijských hier. Klub združuje zdravotne znevýhodnených športovcov z celého Slovenska a vytvára  im nadštandardnú, vonkajšiu tréningovú prípravu.

MŠK – LO každoročne organizuje rad lukostreleckých podujatí: Podtatranská liga, kolá Slovenského pohára, či MSR v halovej aj terčovej lukostreľbe. Domáce podujati sú dôkladne pripravené, materiálne zabezpečené a vždy ponímané ako jedny z najlepších na Slovensku. Klub má 4 licencovaných rozhodcov, z toho jedného 1.triedy. Klub dokáže zabezpečiť súťaž aj so skórovacími zariadeniami tak,  ako je to na špičkových medzinárodných pretekoch.

Činnosti klubu a jeho napredovaniu pomáha úzka spolupráca rodičov a prívržencov klubu. Dobré vzťahy, spolupatričnosť a súdržnosť vytvára v klube vynikajúcu atmosféru, ktorú pozitívne vníma celá lukostrelecká verejnosť.

Snahou klubu je tiež získať štatút lukostrelnice, vďaka patrí mestu Kežmarok, ktoré tohto roku schválilo žiadosť o financovanie predĺženia ochrannej zásteny. Tá zabezpečí bezpečný a komfortný priebeh akejkoľvek vonkajšej súťaže podľa platných  smerníc. Klub verí, že sa s pomocou mesta podarí zrekonštruovať klubové priestory, ktoré majú slúžiť ako multifunkčná miestnosť na teoretickú prípravu športovcov a individuálnu tréningovú prípravu v zimnej sezóne. Okrem paralympionikov totiž začínajú svet počnúc Európou dobíjať už aj mladí kadeti, pričom kvalitná teoretická príprava a podrobný výklad pravidiel WA sú neodmysliteľnou súčasťou prípravy na vrcholné podujatia.

Vedenie klubu robí všetko preto, aby kežmarská lukostreľba bola pýchou nie len mesta Kežmarok, ale aj celého Slovenska.

Aktuality športového klubu