Informácie o športovom klube

Lyžiarsky oddiel MŠK Kežmarok vznikol v roku 2015 ako pokračovateľ úspešného združenia TJ Štart Kežmarok. Je samostatným občianskym združením, ktoré združuje najmä deti a  mládež od piatich rokov až po dospelosť. Štatutárnym zástupcom je Martin Chorogwicki.

Cieľom a poslaním klubu je najmä organizovať, zabezpečovať a koordiniovať športovú prípravu svoich členov, organizovať športové podujatia a iné voľnočasové, kultúrne a spoločenské aktivity. Zabezpečuje a  vytvára vhodné podmienky na účasť členov na športových podujatiach (Slovenský pohár, lyžiarske ligy, medzinárodné lyžiarske podujatia a pod.). Tréningový proces vedú kvalifikovaní tréneri s počtom 6. Počet členov klubu je 63. Príprava je zameraná na lyžiarsku prípravu, rozvoj kondície, koordinácie, sily, obratnosti, súťaživosti. Tréningy prebiehajú v telocvični, v teréne, na snehu. Pre všeobecný rozvoj pohybovej aktivity detí využívajú gymnastiku, atletiku, korčuľovanie na kolieskových inline korčuliach, bicyklovanie, plávanie. Počas zimnej sezóny sa venuje klub najmä lyžiarskej príprave – tréningy na snehu. Tréningový proces je  doplnený o kondičné sústredenia  počas letných prázdnin s možnosťou tréningu na vodných lyžiach a zimné sústredenia v rakúskych lyžiarskych strediskách.

Klub má zabezpečené financovanie cez členské príspevky členov LO MŠK Kežmarok, financiami z rozpočtu MŠK Kežmarok, financiami zo Slovenskej lyžiarskej asociácie, sponzorskými darmi.

Aktuality športového klubu