Informácie o športovom klube

Plavecký oddiel MŠK Kežmarok LITTLE SHARK o.z. vznikol v roku 2016 v Kežmarku. Venuje sa športovému, výkonnostnému a kondičnému plávaniu detí a mládeže. Hlavným cieľom športových tréningov je naučiť deti plávať a to technicky správne všetky súťažné (kraul, znak, prsia, motýlik) i nesúťažné štýly plávania, obrátky a štarty. Zároveň je snaha dosiahnuť čo najvyššiu individuálnu výkonnosť detí, organizovať a zapájať sa s deťmi do plaveckých súťaží, rozvíjať ich všestranné pohybové schopnosti, rozvíjať samostatnosť, ale aj tímovú spolupatričnosť a súdržnosť, dbať o zdravý telesný aj duševný vývoj dieťaťa.

V klube pôsobí približne 100 plavcov vo veku od 5 do 15 rokov, ktorí sú  rozdelení do 6 výkonnostných – tréningových skupín. O ich napredovanie a rozvoj sa usilovne stará zohratý tím plaveckých a kondičných trénerov (aktuálne v počte 5 + 1 asistent). Plavci absolvujú tri tréningové jednotky za týždeň (z toho sú dve plavecké a jedna kondičná).

Plavecký oddiel nemá vlastné tréningové zázemie v Kežmarku. Chýba krytá plaváreň, kde by mohli plavci trénovať. Plavci preto musia cestovať do Svitu, kde si organizačne zabezpečili po dohode s mestom Svit plaváreň a rovnako tak využívajú bazén v ZŠ Ľubica, kde trénujú najmladší plavci. Cez leto organizujú aj tréningy na letnom kúpalisku v Kežmarku a absolvujú letné sústredenie – Letný plavecký kemp vo Vyšných Ružbachoch s každodenným plaveckým tréningom na plavárni v Starej Ľubovni.

Klub sa zúčastňuje plaveckých pretekov Spišskej ligy neregistrovaných plavcov, ktorej sú súčasťou. Posledné preteky, na ktorých sa klub zúčastnil, boli preteky Vianočná hviezda v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa konali 14.12.2019. Skvelé výkony plavcov dokazuje bohatá medailová zbierka: 23 zlatých, 5 strieborných a 8 bronzových.

Plavecký oddiel je z časti financovaný príspevkom z MŠK Kežmarok, ktorý nám MŠK poskytne vždy na jeden kalendárny rok. Ďalšie zdroje financií sú členské príspevky všetkých členov nášho občianskeho združenia, 2% z daní, Centrum voľného času Kežmarok – kryje náklady na bazén v ZŠ Ľubica (október – máj).  Klub sa snaží osloviť aj rôznych sponzorov, často krát z radov rodičov, ktorí nezištne pomáhajú pri rôznych podujatiach, ktoré organizuje  plavecký oddiel.

Aktuality športového klubu