V meste je vybudovaná sieť cyklistických trás smerovaná priamo cez centrum mesta, ktorá je využívaná miestnymi obyvateľmi. Napája sa na sieť cyklistických trás v cezhraničnom území Slovenska a Poľska. Dĺžka cyklochodníka je 5 km. Prostredníctvom vybudovaných cyklistických trás plánuje mesto Kežmarok začleniť cyklistickú dopravu ako plnohodnotný spôsob prepravy v rámci mobility v meste Kežmarok, vytvoriť ľahko dostupnú a cenovo výhodnú sieť mestskej dopravy.