Pre širokú verejnosť svoje služby ponúkajú 4 fitness centrá a to Fitness centrum Bažant, D Fitness, FITNESS CENTRUM KUPO, MK FIT, ktoré svojim technickým vybavením a poskytovaním služieb patria ku kvalitným zariadeniam.