Kapacita krytej tribúny je 200 miest na sedenie. V prevádzkovej budove sú dve šatne, ktoré slúžia pre mládežnícke futbalové kolektívy so sprchami a sociálnym zariadením. Rozmery trávnatej hracej plochy sú 100 x 60 m. Súčasťou štadióna je lukostrelecký areál s kompletným zázemím.

Futbalový štadión poskytuje priestor hlavne pre tréningové potreby miestneho futbalového klubu vo všetkých vekových kategóriách, ale aj ďalšie podujatia rôzneho charakteru. Štadión využíva aj široká športová verejnosť na rôzne športové aktivity.

V budúcnosti je potrebné rozhodnúť o výmene trávnatého povrchu za umelý povrch a dobudovanie lukostreleckého areálu.

Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú mládež
Rok 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 800 1000 1000
Skutočná hodnota 800 1000 1200