jazdecký areál klubu s možnosťou komerčného využitia v rekreačnej oblasti Zlatná.