je situované v centre sídliska JUH, športový areál umožňuje rozvíjanie fyzických schopností a zručností vlastnou váhou tela. Slúži pre všetkých obyvateľov mesta Kežmarok, ktorí rozvíjajú svoje pohybové aktivity.