(Hotel Štart, Poľná ulica, Nad traťou) – veľmi málo využívané, prvé dva kurty sú v dobrom stave, kurt Nad traťou je v dezolátnom stave. Tenisový kurt pri evanjelickom kostole je využívaný v zime ako ľadová plocha.