Využívané je všetkými obyvateľmi sídliska rôzneho veku na športové aktivity. Basketbalové ihrisko, hokejbalové ihrisko, futbalové ihrisko, bedminton a pod. Slúži pre masový šport. Potrebná je oprava asfaltového povrchu.