Zimný štadión má v súčasnosti kapacitu hľadiska pre 1 619 sediacich divákov. Je kompletne ozvučený a po komplexnej rekonštrukcii bude aj plne klimatizovaný. Rozmery ľadovej plochy sú podľa kanadského vzoru, teda 61 x 26 metrov, ľadová plocha spĺňa všetky kritériá pre organizáciu majstrovských hokejových stretnutí. Šatne sú vybavené moderným nábytkom, sprchami, toaletami a klimatizáciou. Zázemie tvoria dve šatne pre organizáciu hokejových zápasov, šatňa pre rozhodcov, ošetrovňa a šatňa pre verejnosť, ktorá sa využíva pri verejnom korčuľovaní.

Zimný štadión poskytuje priestor pre dva hokejové kluby, ktoré v súčasnosti pôsobia v meste Kežmarok, pre tréningovú a zápasovú činnosť ich mládežníckych mužstiev a dospelých. Štadión využívajú aj základné a materské školy, Centrum voľného času a MŠK Kežmarok. Veľký záujem je o hranie hokeja neregistrovaných hokejistov.

Zimný štadión je prístupný verejnosti prostredníctvom verejného korčuľovania, ktoré sa koná cez pracovné dni 1 hodinu, cez víkend 1 hodinu pre deti do 12 rokov a následne 2 hodiny pre širokú verejnosť. Rozpis verejného korčuľovania je zverejnený na stránke mesta Kežmarok v sekcii šport.

Prebieha rekonštrukcia zimného štadióna, ktorá má byť komplexne dokončená v júli 2020, po prvej etape je štadión spôsobilý na prevádzku, v súčasnosti prebieha druhá etapa rekonštrukcie. V budúcnosti má slúžiť ako viacúčelová hala. Zimný štadión je samostatne stojaci objekt s napojením na všetky inžinierske siete a vlastnou kotolňou.

Do ďalšieho obdobia je nevyhnutné zakúpenie novej rolby na úpravu ľadovej plochy a vybudovanie vstupných dverí do priestorov časomiery priamo z chodby. Celková obsadenosť zimného štadióna bola 27,5% za rok 2019.

Počet hodín využitia ľadovej plochy na verejné korčuľovanie v danom roku
Rok 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 18 64 270
Skutočná hodnota 0 0 280
Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za rok
Rok 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 1000 5000 11875
Skutočná hodnota 0 0 10500