Aj tento rok máte šancu zapojiť sa do programu Talenty novej Európy a získať grant na rozvoj svojho nadania. Medzi talentované deti a mladých ľudí opäť rozdelia až 66 000 €. Grantový program TNE už 16. rok finančne podporuje výnimočne nadané deti vo veku od 8 do 25 rokov, ktoré majú jedinečný talent v oblasti vedy, umenia alebo športu. Finančná podpora od TNE pomáha týmto deťom a mladým ľuďom rozvíjať svoje schopnosti a umožňuje im zakúpiť nový hudobný nástroj, vedecké vybavenie, študijné, umelecké či športové potreby, ako aj zúčastniť sa na súťažiach, kurzoch, tréningoch a stážach. Cieľom TNE je, aby všetky deti mali rovnaké prostriedky a príležitosti na rozvoj svojho nadania.

Pravidla-programu_SPORT_2023_es_kcs-1