Do kategórie dospelých môžeme zaradiť športovcov už vo veku od 17 rokov. Talentovaní mládežníci majú možnosť pôsobiť v družstvách dospelých, ktorých horná veková hranica nie je určená. Spektrum klubov je široké. Podmienky pre športovanie sú primerané možnostiam rozpočtu mesta. Členská základňa nie je dostačujúca a takmer všetky kluby kolektívnych športov sa boria s týmto problémom. Profesionálne podmienky športovcov zabezpečiť kluby nevedia a tak sa vyrovnávajú s odchodom mnohých športovcov za prácou, štúdiom alebo výhodnejšími podmienkami do bohatších klubov, čo narušuje kompletnosť kádrov a kvalitu tréningového procesu. Bez aspoň minimálne finančnej kompenzácie nie je možné, hlavne mladých športovcov, motivovať k ďalšiemu pôsobeniu v kluboch.

Problémom je tiež nedostatočný počet kvalifikovaných trénerov, odchodom staršej generácie trénerov ich počet ešte klesá a situácia sa zhoršuje. Práca trénerov je buď dobrovoľná alebo finančne podcenená. Z tohto pohľadu sa kluby trápia, sú postavené na práci športových nadšencov.