V sobotu 23. apríla usporiadalo mesto Kežmarok, TŠC Tempo MŠK a Základná škola s materskou školou Nižná brána Kežmarok s trénermi Gertrúdou Scholtzovou, Danielou Debreovou, Luciou Šajtlavovou a Patrikom Scholtzom hobby súťaž detí a juniorov v športovom tanci pod hlavičkou Európskeho mesta športu 2022.

Na podujatí sa zúčastnilo 103 mladých tanečníkov z Liptovského Mikuláša, Martina, Bardejova, Prešova, Spišskej Belej a Kežmarku. Súťaž otvoril primátor Ján Ferenčák a za klub TŠC Tempo MŠK Gertrúda Scholtzová. Súťažiacich prišli podporiť rodičia, hostia i deti v hojnom počte a vytvorili v hale dobrú atmosféru. Medaily a diplomy odovzdával primátor mesta spoločne s viceprimátorom.

Na úvod súťaže sa predstavili dievčatá z materskej školy z prípravky s choreografiou Dany Debreovej s názvom Hýb sa. V prestávke sa predstavili naši juniori, účastníci MSR v latinskoamerických tancoch Martin Kocvár – Nelka Jurková v choreografii Lucie Šajtlavovej. Na záver súťaže vystúpili úspešne členky Baila Magic Ladies v choreografii Lucie Šajtlavovej Vili valčík.

Súťaž sa vydarila aj vďaka rodičom a trénerom. Ďakujeme všetkým rozhodcom, sčítateľom, hudobnému sprievodu a tiež športovému referentovi Milanovi Glevaňákovi za prípravu súťaže. Poďakovanie patrí aj riaditeľovi ZŠ s MŠ Nižná brána Dušanovi Tokarčíkovi za prepožičanie telocvične.

 

TŠC Tempo MŠK Kežmarok reprezentovali a získali finálové umiestnenia v tanečných pároch: 5 – 6-ročné deti – 1. Ondrej Halčin a Alžbetka Slobodníkova, 2. Oliver Suchý a Ninka Suchá, 5 – 6-ročné dievčatá – 2. Sofia Hyžná, 3. Evelyn Ganzarčík, 4. Tamara Česanková, 7 – 8-ročné dievčatá – 4. Alžbetka Slobodníkova, 9 – 10-ročné dievčatá – 2. Lea Hanačková, 3. Alexandra Brijová, 11 – 12-ročné dievčatá – Dorotka Slobodníková, 13 – 15-ročné dievčatá – 5. miesto Miriam Wansnerová.

 

Gertrúda Scholtzová