Mesto Kežmarok sa okrem krásnych historických pamiatok môže pýšiť aj tým, že tu bol v roku 1873 založený Uhorský karpatský spolok, ktorý bol prvou turistickou organizáciou v Uhorsku a na Slovensku. Klub slovenských turistov KST Zlatná Kežmarok je hrdým pokračovateľom odkazu našich predchodcov.

Blízkosť hôr a podtatranská oblasť sú ideálne pre všetky druhy turistiky – pešiu, lyžiarsku, vysokohorskú, cyklistickú i vodnú. Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Slovenský raj a Pieniny máme takmer za oknami. Náš klub KST Zlatná Kežmarok patrí medzi najväčšie na Slovensku, má 125 aktívnych členov. Od 1. januára začali v rámci klubu pôsobiť dve nové sekcie: TOM – turistický oddiel mládeže a vysokohorská sekcia KST.

Turistika pôsobí ako balzam na dušu. Je vhodná aj pre ľudí, ktorí so športovaním len začínajú, od najmladších až po seniorov. Z pravidelnej turistickej aktivity môže profitovať nielen naša telesná schránka, ale v neposlednom rade i psychika. Je nespochybniteľné, že pohyb v otvorenom prírodnom prostredí je jeden z najlepších spôsobov, ako si upevňovať imunitu, posilniť fyzickú kondíciu a dosiahnuť psychickú pohodu.

Pohybová aktivita v horách či celkovo v prírode má mnoho podôb. Dá sa vykonávať v každom ročnom období, samozrejme s prihliadnutím na poveternostné podmienky. Turistika býva ideálna na jeseň, no neodradí ju ani menej priaznivé počasie v priebehu roka. Každý turistický výlet je originálny a jedinečný, pretože krásy prírody sú nevyčerpateľné a nekonečné. Základnou formou turistiky je klasická pešia turistika. Ľahšiu pešiu turistiku môžu vykonávať aj ľudia s rôznymi zdravotnými ťažkosťami – môžu si zvoliť trasu rôznej obťažnosti, a to podľa zdravotných možností a kondície. Základom je chôdza, čo je prirodzená a najrozšírenejšia svalová činnosť u človeka.

V minulom roku bola  činnosť  klubu  ovplyvnená, tak ako aj iné oblasti života, nepriaznivou pandemickou situáciou. Napriek tomu sa nám podarilo zorganizovať 12 turistických a kultúrno-poznávacích výletov, z ktorých sme si odniesli krásne zážitky. Potvrdilo sa, že turistika – pohyb vo voľnej  prírode patrí medzi  športové aktivity, ktoré je možné úspešne realizovať pri dodržaní príslušných  protipandemických opatrení.

Zuzana Rumlová,

predsedníčka výkonného výboru KST Zlatná Kežmarok