Kežmarskí lukostrelci odštartovali svoju činnosť ešte v roku 1987 v lukostreleckom klube Kriváň Tatranská Štrba, ktorého boli aj spoluzakladateľmi. Vzhľadom na narastajúci počet Kežmarčanov v klube, ako aj 35-kilometrovú vzdialenosť možnej tréningovej prípravy vznikla snaha o zastrešenie a založenie vlastného športového klubu v Kežmarku.

Vo vtedajšom vedení TJ Jednota Kežmarok o lukostreľbu nebol záujem. Ľady sa pohli až po mnohých a výrazných medailových úspechoch Kežmarčanov v Kriváni TŠ a po podpore vtedajšieho primátora mesta Kežmarok Ing. Jána Skupina. Dňa 19. decembra 1992 sa uskutočnila ustanovujúca schôdza lukostreleckého klubu s počtom členov 27. Prvým štatutárom a zakladateľom sa stal Vladimír Majerčák, ktorý tento klub nepretržite vedie až dodnes.

Od samotného počiatku je tento klub až doposiaľ najväčší a najúspešnejší na Slovensku. Prioritou jeho vedenia je predovšetkým starosť o mládež, ktorá tvorí väčšinu členskej základne a vždy zástava popredné umiestnenia na súťažiach Slovenského pohára a majstrovstvách SR. Najmarkantnejšie sa to prejavilo v tohtoročnej halovej sezóne, v ktorej v SP 45 našich mládežníkov získalo 22 pódiových umiestnení a rekordných 30 mládežníkov z jedného klubu si na majstrovstvách SR vo Viničnom vybojovalo 13 medailí, z toho šesť titulov majstrov republiky a tri slovenské rekordy.

O členstvo hlavne u detí je enormný záujem. Za posledné tri roky sa nárast členov pribrzdil, lebo sme tesne pred počtom 80 členov a kapacitne by sme to nezvládli. Vývoj za posledné tri roky: 2017 – 68 členov, 2018 – 74 členov, 2019 – 75 členov a na začiatku roka 2020 už máme 79 členov. Tu kladiem dôraz na skutočnosť, náš klub má v rámci mládežníckych vrcholových podujatí na Slovensku vždy najväčšie zastúpenie a najlepší medailový úlovok. Uvádzam to z dôvodu, že sú kluby, ktoré síce v štatistike uvádzajú vysoké počty členov, ale percento aktívnych súťažiacich na turnajoch je hlboko pod 50 percent.

U nás to takto nie je, evidovaní členovia sa zúčastňujú na pretekoch v čo najväčšom možnom počte. Filozofia predsedu a trénera klubu spočíva totiž vo výbere a uplatnení talentovaných nováčikov a v osvojení si súťažných návykov na podujatiach hneď od začiatku, no s prísnym ohľadom na rozvíjajúci sa mladý organizmus.

Každoročný zisk desiatok medailí pre kežmarský klub je vizitka húževnatosti našich športovcov a bezodnej vôle a energie ich trénerov. Zo slovenského šampionátu v halovej lukostreľbe v roku 2017 prišli domov so ziskom 3 zlatých, 7 strieborných a 4 bronzových medailí. Na majstrovstvách Slovenska v terčovej lukostreľbe získali päť zlatých, desať strieborných a jednu bronzovú medailu a stali sa najúspešnejším klubom na tomto podujatí. Rok 2018 potvrdil znova pozíciu kežmarského klubu na najvýznamnejšom lukostreleckom podujatí ziskom štyroch zlatých, piatich strieborných, piatich bronzových v hale a neuveriteľných osem zlatých, sedem strieborných a tri bronzové v terčovej lukostreľbe.

Napriek nevyhovujúcim podmienkam, ktoré znova ponúkol manažment Mestského športového klubu lukostrelcom, čo sa týka časového harmonogramu zimnej sezóny 2018 – 2019 na tréningovú prípravu, tréner dokázal pripraviť strelcov tak, že domov do Kežmarku mládežníci doniesli z majstrovstiev Slovenska v halovej lukostreľbe tri zlaté, deväť strieborných a šesť bronzových medailí.

Každoročne sú prideľované časy lukostreľbe na tréningy v zimnej sezóne medzi 12.00 – 15.00 hod., čo nevyhovuje ani školákom, ani zamestnancom. Je to na obrovskú škodu pre nás. Na majstrovstvách Slovenska 2019 vo vonkajšej terčovej lukostreľbe sme domov priniesli šesť zlatých, osem strieborných a štyri bronzové medaily.

Posledné tri roky na zimnú tréningovú prípravu využívame športovú halu Focus+, čo je veľmi nákladné. Vďaka tomu však aj v halovej sezóne 2019 – 2020 Kežmarčania znova triumfovali medzi slovenskými klubmi.

Už neodmysliteľnou súčasťou členskej základne klubu sú naši zdravotne znevýhodnení paralukostrelci, ktorí právom patria k najlepším na svete. Sám zakladateľ kežmarského klubu Vladimír Majerčák má zdravotné postihnutie a až dodnes je tento účastník piatich paralympiád nepretržite reprezentačným trénerom paralympionikov. Klub sa pýši športovcami s vysnívanými úspechmi, či už z majstrovstiev Európy, majstrovstiev sveta, zo Svetových pohárov, ale aj paralympijských hier. Klub združuje zdravotne znevýhodnených športovcov z celého Slovenska a vytvára im nadštandardnú vonkajšiu tréningovú prípravu.

Mestský športový klub – LK každoročne organizuje rad lukostreleckých podujatí: Podtatranská liga, jednotlivé kolá Slovenského pohára, majstrovstvá Slovenska v halovej aj terčovej lukostreľbe. Naše domáce podujatia sú dôkladne pripravené, materiálne zabezpečené a vždy považované za jedny z najlepších na Slovensku. Máme štyroch licencovaných rozhodcov, z toho jednu prvej triedy. Čo sa týka administrácie pretekov, sme jeden z klubov, ktorý dokáže zabezpečiť súťaž aj so skórovacími zariadeniami tak, ako je to na špičkových medzinárodných pretekoch.

Činnosti klubu a jeho napredovaniu pomáha úzka spolupráca rodičov a prívržencov klubu. Dobré vzťahy, spolupatričnosť a súdržnosť vytvára v klube vynikajúcu atmosféru, ktorú pozitívne vníma celá lukostrelecká verejnosť.

Našou snahou je tiež získať štatút lukostrelnice, a preto ďakujeme mestu Kežmarok, ktoré nám tohto roku schválilo žiadosť a zafinancuje predĺženie ochrannej zásteny. Tá zabezpečí bezpečný a komfortný priebeh akejkoľvek vonkajšej súťaže podľa platných smerníc. Pevne veríme, že sa nám s pomocou mesta podarí konečne zrekonštruovať klubové priestory, ktoré majú slúžiť ako multifunkčná miestnosť na teoretickú prípravu športovcov a individuálnu tréningovú prípravu v zimnej sezóne. Okrem paralympionikov totiž začínajú svet počnúc Európou dobíjať už aj naši mladí kadeti, pričom kvalitná teoretická príprava a podrobný výklad pravidiel sú neodmysliteľnou súčasťou prípravy na vrcholné podujatia.

Robíme všetko pre to, aby kežmarská lukostreľba bola pýchou nielen nášho mesta, ale aj celého Slovenska. V mene všetkých členov sa chcem v prvom rade poďakovať za skvelú prácu a obetavosť predsedovi a trénerovi Vladimírovi Majerčákovi, ako aj celej našej lukostreleckej rodine za ochotu a pomoc posúvať klub neustále vpred.

Ingrid Šilonová